+Food & Coffee PLUS

  • ג'ירף הרצליה (בלבד), בקשו את התפריט המיוחד למשפחת הבינתחומי הרצליה: מנה ראשונה מתנה בהזמנת עיקרית מהתפריט + כוס בירה/יין ב- 15 ש"ח.

** ההטבה תקפה בישיבה במסעדה בלבד.​